Asbjørn Øverli style=

Asbjørn Øverli

Leder Kameratstøtte leder
Odd Werner Johnsen style=

Odd Werner Johnsen

Nestleder
Ole Edvard style=

Ole Edvard

Sekretær
Ernst Sagstuen style=

Ernst Sagstuen

Kasserer
Håkon style=

Håkon

Styremedlem